Tupulski, putk. i dowoca miasta, [Commander of the city, Col. Tupalski], Vilna

Name: Tupulski, putk. i dowoca miasta, [Commander of the city, Col. Tupalski], Vilna
Archive powered by Archon Version 3.14
Copyright © 2011 The University of Illinois at Urbana-Champaign